Blog

From Scotland- From North Macedonia : Beginnings & Interruptions

(please scroll down for the text in English) Од Шкотска Последниот ден од она што до тогаш, за сите нас претставуваше нешто сосема нормално, онаа реалноста каква што ја познававме во Шкотска, по некоја чудна случајност, започна во петокот на 13 (март). Следејќи ја рутината на дневниот ред, отидовме во нашите канцеларии, како и вообичаено,Continue reading “From Scotland- From North Macedonia : Beginnings & Interruptions”


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this: